Centrum Odczynników Chemicznych UQF
Start (Cennik) Regulamin Składanie zamówień Pomoc (FAQ) Kontakt

CENNIK ODCZYNNIKÓW
/katalog niektórych wybranych odczynników/
ceny netto (bez podatku VAT)
wyszukiwanie: klawisze Ctrl + F


OSTRZEŻENIE:
Oferowane w naszym katalogu-cenniku odczynniki chemiczne są niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia;
większość z nich ma przypisane zwroty ostrzegawcze o ryzyku (R) i bezpieczeństwie (S).

Numer kat.
[nr CAS]
Nazwa substancji, odczynnika, preparatuGPOpakowanieHurtowa cena* netto
[PLN]
Uwagi
YT-3381czterochlorek hafnu; tetrachlorek hafnu; hafnu tetrachlorek; hafnu(IV) chlorek; hafnium tetrachloride; hafnu czterochlorek; HfCl4L25 g K
100 g 
250 g 
500 g 
1 kg 
PT-1007anilina; aminobenzen; fenyloaminaT10 ml82,05 
1000 ml121,39
SM-3179nadmanganian sodu; manganian(VII) sodu; sodu nadmanganian; NaMnO4 bezwodnyT1 g188,00utleniacz
5 g307,50
10 g482,00
25 g679,00
SB-3041nadmanganian litu; LiMnO4T100 mg utleniacz
500 mg 
1 g 
5 g 
50-0091diselenek węgla, dwuselenek węgla; węgla diselenek; carbon diselenide; CSe2T5 g Możliwe roztwory w r-kach:
czterochlorek węgla, dioksan, DMF, THF, eter, cykloheksan
10 g 
25 g 
100 g 
GD-2003czterochlorek germanu; germanu(IV) chlorek; germanu czterochlorek; tetrachlorek germanu; GeCl4T10 g  
25 g 
100 g 
250 g 
SE-3241nadmanganian baru; Ba(MnO4)2T5 g utleniacz
10 g 
25 g 
100 g 
MH-2019pył cynkowy; cynk pył - ok. 3-4 mikrony; cynk proszek; ZnS250 g46,81może się zapalać na powietrzu
500 g61,80
1 kg95,74
2,5kg153,70
5 kg236,28
IR-2101antrachinonS500g173,94 
1000 g296,28
5 kg938,42
50 kg7841,54
WN-9571EDTA; wersenian dwusodowy; wersenian disodowy; sodu wersenian dwuzasadowyN1kg  
RU-1911ftalimid; imid kwasu ftalowegoS100g  
RU-1912ftalamid; diamid kwasu ftalowegoS50g  
OS-1008o-toluidyna; 2-metyloanilina; 2-aminotoluen; 1-amino-2-metylobenzenT1 ml  
100 ml 
HF-9701trójbromek fosforu; tribromek fosforu; fosforu(III) bromek; tribromofosfinaT100g  
250g 
TL-2001jodu trójchlorek; trichlorek jodu; jodu trichlorek; trójchlorek jodu; trichlorojod; iodine trichloride; ICl3 cz.T100 g162,60pakowany w słoje z uszczelnieniem teflonowym
500 g523,25
1000 g813,70
TL-2007jodu pięciotlenek; pentatlenek jodu; jodu pentaltenek; I2O5T25 g  
100 g 
TH-4761tlenek ołowiowy; tlenek ołowiu(IV); ołowiu(IV) tlenek; PbO2S1 kg289,46 
GE-1209dwufenyloamina; difenyloamina; N-fenyloanilinaS500 g51,38 
1 kg87,40
4 x 1 kg276,90
SI-1982kwas malonowy; kwas metanodikarboksylowyN/S50 g43,00 
AU-0177bromian potasu; KBrO3; bromian(V) potasu; potasu bromian(V)N/S100g  
AR-1912kwas szczawiowy; (COOH)2*2H2O; kwas etanodiowy; uwodniony (dwuhydrat)S25 g9,30 
500g21,84
1000 g31,05
10 kg231,50
GE-1935kwas sulfanilowyN/S10g12,00do oczyszczania etanolu
25g15,00
100g19,90
500g48,00
1kg92,20
5kg325,50
AW-22901,10-fenantrolina; o-fenantrolina cz.d.a. wskaźnik redoxN/S117,80 
5g41,30
10g75,85
25g137,30
50g298,00
100g466,20
250g897,50
500g1578,00
1kg2898,00
AW-2291batofenantrolina; 4,7-difenylo-1,10-fenantrolina cz.d.a. wskaźnikN/S1g376,80 
5g1588,50
ZR-7221n-heptan; C7H16T500 ml58,00 
TA-7222n-oktan; C8H18T500 ml  
RE-5041n-nonan; C9H20T500 ml  
RE-5044dekalinaT500 ml  
NB-4501nitrobenzen; C6H5NO2T1l  
PA-0891azotan srebra (ampułki po 0,1mol=16,989g); AgNO3S1szt.97,42ampułki
0,1 mol
10szt.865,90
SE-1401trifenylofosfina; trójfenylofosfina; fosfina trójfenylowa; triphenylphosphine; P(C6H5)3; P(Ph)3 cz.d.a. 99%T5 g19,35K
10 g27,16
25 g49,77
100 g138,12
GA-4295gadolinu szczawian; gadolin strącony; szczawian gadolinu; Gd2(C2O4)3S1 g K
100 g 
PD-3975octan metylu; metylu octan; metylu etanian; ester metylowy kwasu octowegoT10ml K
100 ml 
1000ml 
AL-3977alkohol benzylowy; a-hydroksytoluen; hydroksymetylobenzen; fenylometanolT1l35,00 
GA-0733glinowodorek litu; litu, glinu wodorek; LiAlH4; LAHT1g81,50Zapala się na powietrzu!
25g113,00
50g199,00
100g330,00
AR-0999brom; brom pierwiastkowy; brom ciekły; liquid bromine; Br2T100 ml145,50Żrące! Toksyczne!
Drażniące!
250 ml276,60
500 ml451,30
1000 ml842,15
SC-8153bezwodnik ftalowy; bezwodnik kwasu o-ftalowego; ftalowy bezwodnik; bezwodnik kwasy 1,2-benzenodikarboksylowego; C6H4(CO)2O; C8H4O3S100g11,60K
500g20,17
1kg36,95
5kg128,80
BF-6023fluorek baru; dwufluorek barowy; difluorek baru; baru fluorek; fluorek barowy; BaF2T1g20,00Wysoce Toksyczne!
25g46,74
100g94,15
250g149,28
HN-5076siarkowodór ciekły; ciekły siarkowodór; sulfan; H2S 98% w butliS800 g862,70Skrajnie silnie toksyczne!
Kaucja za butlę!
Dzierżawa butli 25 zł/m-c netto
7,5 kg1471,60
15 kg2393,55
3 x 15 kg3 x 1962,20
LA-2037tioacetamid; amid kwasu tiooctowego; AKT; CH3CSNH2 cz.d.a.T100g189,87Wydziela toksyczny siarkowodór!
250g398,15
1 kg1352,90
2,5 kg2982,50
GA-3059kwas dichlorooctowy o wysokiej czystości +99%; dichloroacetic acid; dichloroctowy kwas; DCA; Cl2HCCOOH
sól sodowa wyceniona została poniżej
T5 g84,33ŻRĄCE
25 g156,48
100 g318,20
250 g431,80
-----dichlorooctan sodu; dichloroctan sodu; dichlorooctan sodowy; sól sodowa kwasu dichlorooctowego; NaDCA; CCl2HCOONa - sprzedaż wyłącznie poprzez serwis WWW.NADCA.PLN/S50 gTowar produkowany przez fundację IP
100 g
250 g
KF-0592octan kadmu; octan kadmowy; kadmu(II) octan; octan kadmowy uwodniony (dwuhydrat);
Cd(CH3COO)2·2H2O
T10 g T
500 g 
1000 g 
CN-7041cyjanowodór ciekły; nitryl kwasu mrówkowego; HCN; hydrogen cyanide; w ampułkach szklanych zatopionych w zasadowym roztworzeT100 mg974,54SKRAJNIE SILNIE TOKSYCZNE!
500 mg1628,62
1 g2712,70
5 g3502,18
SF-4017fluorek strontu; difluorek strontu; strontu fluorek; strontu difluorek; fluorek strontowy; SrF2T25g19,77K
100g92,53
250g141,70
500g218,00
DL-0829płyn o gęstości 2,0 g/cm3; ciecz o gęstości 2,0 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,0 g/ml)T100 ml70,86Toksyczne!
250 ml 133,04
500 ml208,56
1000 ml326,71
DL-0855płyn o gęstości 2,5 g/cm3; ciecz o gęstości 2,5 g/ml; na życzenie Klienta może to być płyn barwny (o gęst. 2,5 g/ml)S100 ml  
250 ml 
500 ml 
DY-8219fluorek ołowiu; difluorek ołowiu; fluorek ołowiawy; ołowiu fluorek; ołowiu difluorek; ołowiu(II) fluorek; PbF2T1g14,00Toksyczne!
10g42,90
25g69,50
50g108,41
TA-0915nadchloran potasu; chloran(VII) potasu; potasu chloran(VII);KClO4S500g38,70 
1 kg54,92
3 kg145,61
AX-0916kwas nadchlorowy; kwas chlorowy (VII) 60% (lub 70%: +25% drożej)T100 ml167,87 
1 L487,96
AH-0354magnez wióry; MgS1kg  
AX-0011chlorek glinu; glinu chlorek; AlCl3 bezwodny; bezw.N500g  
MG-1091cyjanek benzylu; fenyloacetonitryl; a-toluonitrylT500ml492,80Toksyczne!

Dla osób fizycznych - deklaracja
1000ml635,00
5 L2815,00
10 L4781,00
GD-1013rtęć metal; ciecz; ciekły metalT10g Trucizna
25g 
100g 
250g 
MN-1795czterochlorek krzemu; krzemu czterochlorek; krzemu (IV) tetrachlorek; krzemu tetrachlorek; tetrachlorek krzemu; SiCl4T25g Żrące
100g 
250g 
500g 
SC-3007tymoloftaleinaN/S50g  
CS-0100karbid; acetylenek wapnia; węglik wapnia 80% techn.S250g119,10wybucha pod wpływem wody
500g168,80
1kg292,20
3kg

417,00

AH-0044pięciochlorek fosforu; PCl5; fosforu(V) chlorek; fosforu pięciochlorek; chlorek fosforu(V)T50g100,00 
250g415,00
500g590,00
1kg745,00
2,5kg1270,00
AX-0047kwas bromosulfonowy; bromek kwasu siarkowegoT100ml  
LA-3159fenoloftaleinaN/S100g39,90 
250g91,50
500g150,00
1000g250,00
GA-3160czterobromofenoloftaleina; tetrabromofenoloftaleinaS10g  
AH-32782,5-dwufenylooksazol; 2,5-difenylooksazol do scyntylacjiS10g47,50 
25g73,90
100g198,50
250g447,00
1kg1699,00
AH-5078antracenS100g  
AH-6221p-nitroanilina; 4-nitroanilina; 1-amino-4-nitrobenzenS100g  
NS-0301siarczek sodu; sodu siarczek; Na2S * 9H2O; siarczek sodowy; (sodium sulfide, sodium sulphide) disodu siarczek cz.d.a. pakowane pod azotem

UWAGA! Ilości 100 g, 250 g i 1 kg pakowane w specjalne słoje z uszczelką teflonową umożliwiającą wielokrotne szczelne zamykanie (np. pod azotem lub argonem) bez ryzyka utleniania. Przez to odczynnik jest trwalszy. NIE STOSUJEMY WOSKU, KTÓRY UTRUDNIA PRACĘ - chyba, że na życzenie Klienta.
Tampułka 1 g15,00wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
Na2S*9H2O - min. 98%
sub. zuż. I2 - max. 1%
metale ciężkie - wg. przep.
sub. nierozp. w H2O - max. 30 ppm
gwarancja: 30 miesięcy
100 g39,70
250 g61,25
1 kg127,90
12 x 1 kg1404,00
30 kg2945,00
MH-0005sód metal; sód metaliczny; Na w dużych kawałkach (w nafcie lub pod argonem)
dostępne czystości: cz.d.synt. (min. 98%); cz.d.a. (min. 99,5%); HighPure (+99,95%); UltraPure (+99,997%)
T5g11,90cz. do syntezy
sód min. 95%
200g21,65
500g41,50
1 kg64,80
3 kg161,15
MH-2031tantal metal taśma Ta +99,5%; tantalum metal purumN1 g46,39(proszek tantalowy ma czystość 98%)
cena zależy od cen giełdowych
10 g163,85
100 g301,48
500 g564,30
1 kg842,92
AH-0955pięciochlorek antymonowy; antymonu(V) chlorek; chlorek antymonu(V); pentachlorek antymonu; SbCl5T   
AH-4488keton butylowo metylowy; butylometyloketonT100ml  
TH-0599dwusiarczek węgla; disiarczek węgla; węgla disiarczekT250ml41,30 
500ml59,60
1l98,70
AH-8890furfural; aldehyd furfurylowy; 2-formylofuranT100ml  
AX-7172chlorek etylu; chloroetanT50g61,20 
AB-5772azotek tytanu; tytanu(III) azotek; TiN; 99,9%T25 g  
AF-7225octan ołowiawy; octan ołowiu(II); ołowiu(II) octan; Pb(CH3COO)2 * nH2OS1g51,67 
100g117,85
250g198,10
500g349,71
1 kg513,40
2,5 kg896,90
RC-3170rod metaliczny; rhodium; RhN10 g  
WA-5194polikrzemian litu; trójkrzemian litu; krzemian litu roztwór techniczny; litu krzemian; litowe szkło wodne; szkło wodne litowe; szkło litowe; lithium silicate; lithium polysilicate; lithium glass; lithium water glass; Li2O(SiO2)n (n=ok.3); *Li2SiO3*; roztwór techn.T500 ml112,45 
1000 ml181,17
5 L703,86
20 L2119,40
200 L13874,00
AX-7183bromek n-propylu; 1-bromopropanL50g21,00 
AH-6881jodobenzen; jodek fenyluL1l  
AX-7179jodek izobutylu; 1-jodo-2-metylopropanT50g  
AX-7277trichloroetylen; trójchloroetylen; ClCH=CCl2; C2HCl3T100ml  
250ml 
500ml 
AX-0147siarczan baru; siarczan barowy; BaSO4N/S500g  
TF-0015sodu biselenin; sodu wodoroselenin; kwaśny selenin sodu; sodium biselenite; sodium hydrogen selenite; NaHSeO3T1 kg  
5 kg 
25 kg 
50 kg 
TF-0009kwas selenawy; selenous acid H2SeO3T1 kg  
5 kg 
10 kg 
25 kg 
TF-0134selenu dwutlenek; selenium dioxide; SeO2T100 g  
500 g 
1 kg 
10 kg 
AX-0059tlenek cerowy; ceru(IV) tlenek; CeO2S1g19,20 
100g59,00
250g107,50
500g179,00
1kg315,00
GX-3376rozanilina barwnikN/S100g  
TX-30022,4-dinitrofenylohydrazynaS   
AX-0194nadmanganian potasu; potasu manganian(VII); KMnO4S1kg  
AX-0191dwuchromian potasu; potasu dwuchromian; K2Cr2O7S1kg  
AX-0192chromian potasu; potasu chromian; K2CrO4S1kg  
AM-7901stop Wooda (niskotopliwy stop, t.t. ok. 70 ºC)N1kg265,14 
5kg731,70
10 kg1394,85
25kg3012,38
AM-7902stop niskotopliwy Loma-40 (temp. topn. ok. 47 ºC) z indemN100g78,50 
500g279,00
1kg438,50
SM-0671stop niskotopliwy Edwardsa (Galzin 95.5) (temp. topn. ok. 25 ºC)T10 g  
25 g 
100 g 
SM-5347stop niskotopliwy Garbera (t.t. ok. 15 ºC)S100 g K
250 g 
500 g 
SM-0673stop niskotopliwy Rosego (Rose alloy), stop Newtona (Newton's alloy), stop Lichtenberga (Lichtenberg alloy) (temp. topn. ok. 92-96 ºC)T10 g  
25 g 
100 g 
GA-6210stop niskotopliwy o składzie tożsamym ze składem produktu o nazwie handlowej galinstan** (ciecz w temp. pok.); ciekły stop, ciekły metal; zawiera galT10g1367,80Szkodliwe
25g1934,00
100g3905,17
250g4851,26
SM-0572stop niskotopliwy Lipowitza (temp. topn. ok. 60-70 ºC)T500 g  
1 kg 
2,5 kg 
SM-6254stop niskotopliwy NaK; stop sodu z potasem; sód i potas; sodium potassium alloy; Na + K (22:78); temp. topn. ok. -11 ºC (lit.); łatwopalne! wybuchowe! zapala się na powietrzu i w kontakcie z wodąT1 g501,90Szkodliwe
25 g983,72
100 g1607,24
250 g2711,20
SM-4408stop niskotopliwy Fielda (Field's alloy) (temp. topn. ok. 61 ºC)T500 g  
1 kg 
2,5 kg 
RM-3204stop niskotopliwy talu i rtęci; Mertal; mercury thallium alloy; Hg + Tl (temp. topn. ok. -58 ºC/lit.) T1 g Szkodliwe
25 g 
100 g 
250 g 
FR-0174tantalu pięciochlorek; tantalu pentachlorek; pięciochlorek tantalu; tantalum pentachloride; TaCl5T100g Żrące
250g 
500g 
1000g 
SS-0303chlorek tionylu; tionylu chlorek; tlenochlorek siarki (IV); SOCl2; do syntezT500 ml K
1000 ml 
2500 ml 
AX-54331,3-dinitrobenzenS100g  
AH-2009dwuetylodwutiokarbaminian sodu; dietyloditiokarbaminian sodu cz.d.a.S100g  
AX-2013pirolidynoditiokarbaminian amonuN/S10g  
AH-2871adonitol; adonitN/S5g62,10 
10g110,00
25g242,00
50g399,00
AH-3136arsenin sodu; sodu arsenin; sodu arsenian (III)T10 g TOXIC!
AH-3184arsenu pięciotlenek; arsenu (V) tlenek; As2O5; bezwodnik kwasu arsenowegoT1 g TOXIC!
AH-3119trójtlenek arsenu; tritlenek arsenu; arsenu (III) tlenek; arsenium oxide; As2O3; arszenikT1 g TRUCIZNA!
AX-62332,2'-dwupirydyl; 2,2'-dipirydyl; 2,2'-bipirydylS   
SW-0045barwnik Giemsy; Giemsa stain; barwnik GiemzyT25 g  
FG-1748barwnik May-GrunwaldaS25 g  
BW-1041odczynnik Nonne-AppeltaT25 g  
FC-5509odczynnik Pandy' egoS25 g  
NW-2702odczynnik RosinaT25 g  
CH-0461jodek litu; jodek litowy; litu jodek; LiI (dawn. LiJ)N25 g  
MP-1670dimetyloglioksym; odczynnik CzugajewaN/S100 g  
PL-3308żelazicyjanek potasu; potasu heksacyjanożelazian; potasu heksacyjanożelazian (III);K3Fe(CN)6N500 g  
UA-3317żelazocyjanek potasu uwodn.; potasu heksacyjanożelazin; potasu heksacyjanożelazian (II); K4Fe(CN)6*3H2ON/S1 kg  
PT-8630fosforan amonu; amonu fosforan; fosforan monoamonowy; NH4H2PO4N1 kg  
IP-5022tetrachloroetylen; tetrachloroeten; czterochloroetylen; C2Cl4; Cl2C=CCl2T1000 ml  
KT-6095alkohol amylowy; alkohol pentanowy; pentanol; n-pentanol; C5H12O; C5H11OHT1000 ml  
JB-7511oranż metylowyS25 g  
BB-1231siarczan hydroksylaminy; hydroksylaminy siarczan; 2(NH2OH)*H2SO4T100 g  
BB-1250chlorowodorek hydroksylaminy; hydroksylaminy chlorowodorek; NH2OH*HClS250 g  
BR-3682siarczan hydrazyny; N2H4*H2SO4T250 g  
AH-8811kofeinaN/S10g45,50 
AH-87411-chlorodekan; chlorek n-decyluL100ml50,00 
5 x 100ml199,50
AH-7679p-dibromobenzen; 1,4-dibromobenzenS1l  
AX-7008etylenodiamina; 1,2-diaminoetanT50ml  
AH-0047trójchlorek fosforu; PCl3; fosforu trichlorek; trichlorofosfina; fosforu (III) chlorekT100ml45,20ŻRĄCE!
500ml98,40
1000ml149,10
AH-0048tlenochlorek fosforu; POCl3; fosforu monotlenek trichlorek; trichlorek fosforylu; tlenek trichlorofosfinyT100ml49,50ŻRĄCE!
500ml101,40
1000ml158,60
AH-1119tiofenT100ml69,50szybka dostawa:
+100% -
+200%
500ml102,00
1000ml181,00
AX-0018azotan lantanu; lantanu azotanN/S10g  
AH-0053kwas azotowy bezwodny; kwas azotowy 100% (min 98%); kwas azotowy dymiący; kwas azotowy o gęstości 1,5; gęstość: 1,49-1,5T10ml46,50podwójnie destylowany o 35% droższy
ŻRĄCY
100ml190,00
500ml295,00
1000ml368,00
2500ml732,00
AC-0077chlorek chromylu; tlenochlorek chromu (VI); chromu chlorek, tlenek; CrO2Cl2 - bezwodnyT25ml  
100ml 
250ml 
500ml 
1000ml 
AC-0078chlorek chromowy; chlorek chromu (III); chromu (III) chlorek; CrCl3S50g  
100g 
250g 
500g 
AC-0079chlorek chromawy; chlorek chromu (II); chromu (II) chlorek; CrCl2S100g  
250g 
500g 
ZR-8443błękit pruski; żelazocyjanek żelazowy; żelaza(III) heksacyjanożelazian(II); żelazocyjanek żelaza; prussian blue; iron ferrocyanide; Fe4[Fe(CN)6]3; CAS: [14038-43-8]T10g83,11Wytwarza trujący cyjanowodór w kontakcie z kwasami!
100g318,45
250g497,59
500 g843,66
1 kg1381,10
HY-6690cyjanek rtęciowy; cyjanek rtęci(II); rtęci (II) cyjanek; mercury cyanide; mercuric cyanide; Hg(CN)2; CAS: [592-04-1]T10 g116,42SILNA TRUCIZNA!!
25 g 
100 g370,55
250 g884,09
1 kg2185,30
AI-0019amoniak - nasycony roztwór w metanoluT100ml426,30dokładna zaw. na etykiecie
250ml551,26
500ml684,06
1000ml817,92
AI-0020amoniak - nasycony roztwór w bezw. etanoluT100ml451,70dokładna zaw. na etykiecie
250ml583,30
500ml703,60
1000ml889,20
AI-0021amoniak - nasycony roztwór w bezw. izopropanoluT100ml569,60dokładna zaw. na etykiecie
250ml687,20
500ml739,90
1000ml970,00
AI-0022ciekły amoniak techn.; amoniak ciekły; amoniak skroplonyTA 100ml433,50A - nalewany do Dewara; specjalistyczny dowóz: 3,10 zł/km
B - w butlach stalowych ciśn.
kaucja za butlę: 455zł
opłata: 25zł/m-c
A 250ml587,30
A 500ml711,00
A 1000ml1027,50
B 100ml482,80
B 250ml619,50
B 500ml842,50
B 1000ml1147,63
AH-0029bromowodór ciekły w butli (pod ciśnieniem)T500g356,50kaucja za butlę: 685zł;
opłata: 128zł/kwartał
dowóz na terenie Polski: 685 zł + 9,65 zł/km
1000g485,00
2500g759,00
5000g1197,30
AD-2298chlorobenzenL1000ml49,50 
AQ-2284o-dichlorobenzen; 1,2-dichlorobenzenL100ml  
500ml 
1000ml 
AO-2285p-dichlorobenzenL100g  
250g 
1000g 
SM-70032-nitroanilina; o-nitroanilina; 1-amino-2-nitrobenzenT100g K
250g 
500g 
CL-1440kwas selenowy; kwas selenowy(VI); selenowy kwas; H2SeO4 90-95%T10g K
25g 
100g 
AH-0010Lit metaliczny; lit metalT10g do syntezy:
- butylolit
- metylolit
- LDA
25g 
100g 
250g 
500g 
AI-0092chlorek magnezu bezw.; magnezu chlorek bezw.; MgCl2; magnesium chloride anhydrousN/S1g113,60do wytwarzania aktywnego magnezu; jako katalizator
25g279,10
100g382,30
250g489,90
1000g898,50
AH-0012Potas metaliczny; potas metal; KT10g55,90Zapala się na powietrzu
100g392,45
250g780,60
500g1330,00
AF-4801potasu antymonian 3 hydrat; heksahydroksyantymonian potasu; KSb(OH)6; KSbO3*3H2OS10g38,00 
50g59,00
100g93,00
5 x 100g298,50
AB-2309ryboflawina; witamina B2N/S5g11,00 
10 x 5g65,00
20 x 5g99,00
AX-9921tetrahydrofuran; THF techn.T10 L509,17 
AX-9928aceton techn.; 2-propanon techn. min. 97%T10 L122,75K
50 L502,47
AX-9945dioksan; 1,4-dioksan techn.T1000ml63,70 
AX-9928dimetylosulfotlenek; DMSO techn.T500 ml69,31 
AX-99071,2-dichloroetan; chlorek etylenu; etylenu chlorekL1000 ml48,60 
AP-7005azotan srebra; srebra azotan; AgNO3N/S100g329,54 
250g719,15
1000 g2351,00
AP-7010azotyn srebra; srebra azotyn; azotan (III) srebra; AgNO2T50 g  
100 g 
250 g 
500 g 
AP-7026cyjanek srebra; srebra cyjanek; AgCNT1 g SILNA TRUCIZNA!!
5 g 
25 g 
100 g 
AS-0061etanol absolutny; alkohol etylowy abosolutny; 99,8%, farm. nieskażony; CH3CH2OH, EtOH, C2H5OHT500 ml78,31 
1000 ml128,53
5 L581,30
10 L1074,78
JH-8830jodek kadmu; jodek kadmowy; kadmu (II) jodek; kadmu jodek; CdI2 cz.d.synt.T10 g szkodliwy!
25 g 
100 g 
500 g 
CH-0445jodek potasu; potasu jodek; jodek potasowy; KI (dawn. KJ)
cz.d.synt.
inne gatunki: lab.; cz.; cz.d.a. (czda); farmaceutyczny; spożywczy
N500 g  
1000 g 
5 kg 
25 kg 
CH-0449płyn Lugola lab.T100 ml szkodliwy!
250 ml 
1000 ml 
2500 ml 
TC-6309jod; I2 (dawniej J2)T50g15,00 
100g20,00
500g78,50
1000g101,00
TC-6922tellur; TeS1g36,10 
10g79,70
25g118,90
50g192,50
TC-6925czterochlorek telluru; tetrachlorek telluru; telluru (IV) chlorek; telluru tetrachlorek; TeCl4S1g49,60 
BM-1109nitrometan; CH3NO2; MeNO2T500ml82,30może służyć jako paliwo dla modelarzy
1l124,11
5l529,19
10l

962,70

AN-05511-bromodekan; bromek decylu; decylu bromek; CH3(CH2)8CH2BrL100ml45,00 
250ml70,00
500ml125,00
1000ml240,00
AS-0528izobutanol; 2-metylo-1-propanol; 2-metylopropanol; isobutanol; alkohol izobutylowy; (CH3)2CHCH2OH cz.d.synt.T500 ml48,55rozpuszczalnik łatwopalny
1000 ml79,43
4 x 1 L204,60
5 L229,45
BI-3327kwas sulfosalicylowy; kwas 5-sulfosalicylowy; kwas 2-hydroksy-5-sulfobenzoesowy dihydratS100 g41,17 
250 g75,94
500 g132,09
1 kg214,58
SP-7015pięciotlenek tantalu; pentatlenek tantalu; tantalu pentatlenek; ditantalu pentatlenek; Ta2O5 "do ceramiki"N100 g13,62 
500 g61,47
1 kg104,33
3 kg216,24
ER-4149lantan metal; lanthanum; LaS100 g  
250 g 
500 g 
1 kg 
TG-9417gadolin metal; gadolinium; GdS10 g  
25 g 
100 g 
250 g 
TE-6024niob metal; NbN1 g  
2,5 g 
5 g 
10 g 
RE-0407chlorek metylenu; dichlorometan; methylene chloride; metylenu chlorek CH2Cl2T500 ml rozpuszczalnik do ekstrakcji
1000 ml10,95
4 x 1 L 
5 L41,10
GE-8102chlorek potasu; chlorek potasowy; potasu chlorek; KCl cz.d.synt.N100 g10,42 
500 g15,79
1 kg20,45
6 kg104,40
AW-1193orcinol; orcynol; 5-metylorezorcyna; 3,5-dihydroksytoluen monohydratS5g30,00 
AS-1007N-metylopirolidon; NMP; doskonały rozpuszczalnik w syntezie; bardziej odporny na kwasy i zasady od DMFT100ml54,80max. 0,1%
wody
500ml91,50
1000ml139,50
AS-1009heksametylofosforotriamid; HMPA; heksametylofosforamid; P(O)(NMe2)3T250ml289,0098%
500ml495,00
1000ml788,00
2500ml1260,00
AX-4494tetranitrometan; TNM; czteronitrometan; C(NO2)4T1ml125,10Uwaga:
odczynnik wybuchowy
5ml202,60
25ml859,00
ZR-9285krzem; krzem pierwiastkowy, pierwiastek krzem; Si proszekT10 g62,10 
100 g176,50
250 g312,83
500 g477,10
ZR-4520kwas 4-aminotolueno-5-sulfonowy; kwas 2-amino-5-metylobenzenosulfonowy; kwas p-toluidyno-2-sulfonowy; kwas 4-metyloanilino-2-sulfonowy; CAS: 88-44-8T1 g29,86Uwaga:
trucizna
10 g92,50
25 g128,39
AX-3812dezoksycholan sodu; deoksycholan sodu; kwas dezoksycholowy sól sodowaN/S50g79,60 
100g135,00
250g240,00
1kg599,00
AB-7159antypiryna; 2,3-dimetylo-1-fenylo-5-pirazolonS100g45,90 
250g85,20
500g152,00
AN-0023amonu mrówczan; mrówczan amonu; kwasu mrówkowego sól amonowa; metanian amonuS500g189,00krystaliczny
zaw. wody
poniżej 5%
1000g285,00
2500g649,00
5000g1135,00
AG-4489mrówczan metylu; metanian metylu; metylu mrówczanT500ml130,00t.wrz.: 32-34
1000ml195,00
3000ml565,00
5000ml907,00
BE-5017chlorek kobaltu; kobaltu chlorek; kobaltu(II) chlorek; kobaltawy chlorek; dichlorek kobaltu; CoCl2*6H2ON100g48,87K
250g102,10
500g172,46
1000g298,13
BE-5028siarczan kobaltu; kobaltu siarczan; kobaltawy siarczan; kobaltu(II) siarczan; CoSO4*7H2ON100g45,62K
250g92,15
500g161,40
1kg264,86
FY-1720sodu fluorek; fluorek sodu; NaFT250g39,44K
500g58,90
1000g100,71
2500g206,07
ZT-2208chlorek ołowiawy; dichlorek ołowiu; dwuchlorek ołowiu; ołowiu(II) chlorek; ołowiu dichlorek; PbCl2T100g17,49K
1kg52,14
10kg297,40
30kg611,50
DL-01045-chloro-1-fenylo-tetrazolS1g39,50 
10g183,00
FM-9001pallad metalicznyN1g289,00 (*)(*) cena zależy
od cen
metali
na giełdach
5g1145,00 (*)
10g2095,00 (*)
50g9780,00 (*)
SA-0091alkohol izobutylowy; 2-metylo-1-propanolL500ml25,50 
TT-7775izopropanotiol; merkaptan izopropylowy; 2-hydrotiopropan; 2-propanotiol; 2-propanethioleT25ml95,00śmierdzi!
250ml150,00
500ml220,00
1000ml340,00
2500ml499,50
BC-0201albumina wołowaN/S5g127,00 
AG-9992kwas p-toluenosulfonowyS1kg  
AG-8991chlorek p-toluenosulfonowyS500g  
NX-2302trijodek azotu; trójjodek azotu; trijodoamina; NI3 (dawniej NJ3); do syntezyT1g103,16zaw. dod. ok.
40% wody
wybuchowe
po
wysuszeniu!
odczynnik zalecany w analizie grup acetylowych
5g285,20
25g531,00
100g1094,00
AB-7225eozynaN/S1g5,90dostępna również jako roztwór
10g39,47
25g75,62
AG-0019dibromometan; bromek metylenu; d=2,49 g/mlL5ml25,00 
25ml39,80
100ml58,00
250ml119,50
500ml198,90
TT-7710izopropanotiolan sodu; sól sodowa 2-propanotiolu; 2-propanotiolan sodu; sodu izopropanotiolan; sodu 2-propanotiolanS50g187,50 
100g250,00
250g445,90
1000g999,00
FT-0234siarczek sodu bezwodny; sodu siarczek; Na2ST50g590,00wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
250g995,00
1000g1822,00
GA-2300octan manganawy; octan manganowy (III); octan manganu (III); manganu (III) octan; Mn(OAc)3; Mn(CH3COO)3; bezwodnyS10g182,00odczynnik do utleniania
25g299,90
100g695,60
250g1043,00
AI-0005sód - piasek; piasek sodowy; Na; średn. max. 3 mm (większość poniżej 0,5 mm), pod ksylenem (możliwe inne rozpuszczalniki: eter dietylowy, THF, dioksan)T1g63,60 
25g142,70
100g295,10
RG-3405oranż b-naftolowy; oranż beta-naftolowy; oranż masłowy; oranż betanoftolowy; oranż II; kwaśny oranż 7; tropeolina OOO nr. 2; oranż olejowy; oranż tłuszczowyS1g195,00 
5g278,50
10g369,00
25g448,20
RG-3419b-naftalenosulfonian sodu; sodu b-naftalenosulfonian; betanaftalenosulfonian soduS1g118,90 
5g298,40
10g387,50
25g439,90
TC-6927selen, selenium, SeS1g  
10g 
25g 
100g 
250g 
RG-22502,2'-bichinolina; 2,2'-bichinoil; kuproinaN/S5g291,00 
10g549,00
25g1308,00
50g2543,00
100g4495,00
250g9995,00
GT-18101,5-difenylokarbazydN/S5g39,60 
10g51,20
25g120,10
100g385,00
250g799,50
1kg2820,00
FU-4007fosgen; dichlorokarbonyl; dichlorek kwasu węglowego; COCl2; roztwór w toluenie ok. 20% w/v (200g w litrze)T10 ml298,95SILNA TRUCIZNA!
100 ml481,70
250 ml595,90
500 ml782,50
1000 ml959,00
2500 ml1628,00
PN-1734kwas siarkowy dymiący; oleum, roztwór SO3 w H2SO4; tritlenek siarki w kwasie siarkowym; ok. 25%T10ml  
25ml 
50ml 
100ml 
500ml 
1000ml 
PN-6701trójtlenek siarki; tritlenek siarki; bezwodnik kwasu siarkowego; SO3T5ml częściowo w postaci polimeru
10ml 
25ml 
100ml 
250ml 
1000ml 
PN-6615kompleks pirydyna trójtlenek siarki; Py*SO3T25g  
50g 
100g 
250g 
500g 
KF-1222trifluorek boru kompleks z eterem; BF3 * Et2O; eterat trójfluorku boru; trójfluorek boru:eter dietylowy (1:1)T10g  
100g 
500g 
1000g 
PW-0034trichlorometylosulfenylu chlorek; Cl3C-SCl; perchlorometylomerkaptan; CCl4S; trichloro-chlorotiometan; gęstoć: 1,7T1ml49,00 
10ml105,50
100ml539,00
1000ml1789,00
AN-9001niklu chlorek; niklu (II) chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2 bezwodnyN/S5g184,60 
25g269,00
100g395,00
500g989,50
GT-30092,4,6-tribromofenolN/S1g  
10g 
100g 
500g 
SP-0012metyloamina; MeNH2; aminometan; CH3NH2T100ml296,00uwaga skroplony gaz w ampule
NG-5103kuminaldehyd; aldehyd kuminowy; aldehyd kumenowy; 4-izopropylobenzaldehydL10ml51,20 
50ml96,70
100ml175,00
PW-2291siarczek sodu dwuwodny techn.; Na2S*2H2O; max 40% wody (min 60% Na2S bezw.)T100g17,75wydziela toksyczne gazy w kontakcie z wodą
250g31,40
1000g49,80
ML-0045metyloamina roztwór w wodzie min 40%T250ml89,15 
500ml139,40
1000ml212,10
2500ml327,30
KK-6700N-metylo-p-toluenosulfonamid; N-metylo-p-toluenosulfamidS100g  
250g 
500g 
KD-0633N-metylo-N-nitrozo-p-toluenosulfonamid; do bezp. wytwarzania diazometanuT50g diazometan wytwarza się tak jak z odczynnika Diazald(R)
250g 
500g 
YN-1844chlorek tributylocyny min 95%; chlorotributylostannan; tributylocyny chlorek; Bu3SnClT10ml K
toksyczne
50ml 
250ml 
HB-0990fosfor czerwony PS1kg348,60 
3 kg782,15
5 kg1197,95
WF-6221p-toluenosulfonamid; p-toluenosulfamid; 4-toluenosulfonamid; amid kwasu p-toluenosulfonowego; amid kwasu 4-metylobenzenosulfonowego; CH3C6H4SO2NH2T250 g K
1 kg 
5 kg 
AT-3010trójchlorek złota; trichlorek złota; złota(III) chlorek; AuCl3
również jako roztwór a eterze
S1 g  
10 g 
25 g 
IM-5602chloran potasu; potasu chloran; KClO3 techn.N/S1kg40,80K
5kg178,55
10kg292,76
25kg397,80
HB-0978trójsiarczek czterofosforu; P4S3; seskwisiarczek fosforu; siarczek fosforu (II i III); fosforu siarczek techn.S1kg497,50do wyrobu zapałek łatwozapalnych
(ceny negocjowalne)
10kg3145,60
25kg5589,50
50kg

9479,00

100kg14795,00
SL-5603kwas chlorosulfonowy; chlorosulfonowy kwasT5 ml48,70 
100 ml89,30
500 ml159,10
1000 ml239,80
6 x 1000 ml1234,40
AF-0051naftalen; C10H8S25g9,85 
250g41,40
1kg93,75
MP-1201magnez proszek; magnez metaliczny; magnez metal; MgS100g  
500g 
1kg 
AW-02041-naftyloamina; 1-aminonaftalen cz.d.a.T50 g98,30 
100 g156,40
500 g654,82
MP-1455magnezu tlenek; tlenek magnezu; MgO; magnezja; cz.d.a. (czysty do analiz)S1 kg973,50czda: min. 97,5%
Cl: max. 0,01%
SO4: max. 0,01%
Ba: max. 0,005%
Pb: max. 0,005%
Ca: max. 0,02%
Fe: max. 0,005%
10 kg6.385,00
25 kg12.942,00
MP-1459magnezu tlenek super czysty (super czysty) s.cz.S5 kg8.935,50sp.cz.: min. 99%
Cl: max. 0,005%
SO4: max. 0,005%
met. cięż.: max. 0,003%
Ca: max. 0,01%
Ba, Fe: max. 0,005%
10 kg11.989,00
25 kg21.965,00
MP-1207glin proszek; aluminium proszek; AlS100g  
500g 
1kg 
PP-3401polichlorek winylu; PCW, PCV, PVC proszek, polyvinyl chlorideS100g  
500g 
1kg 
PP-3402-20teflon proszek; PTFE; politetrafluoroetylen; tarflen; proszekN10g29,70 
100g116,20
250g148,25
PP-3402-01PTFE mikroproszek 1-3 mikrony; (CF2-CF2)n; (CF2)n; (C2F4)nS100g  
500 g 
2,5kg 
PR-3551miedź proszek; copper; miedź metaliczna; CuN10 g95,31 
100 g186,73
250 g290,46
TE-5404grafit proszek; węgiel; CS500g  
1kg 
2,5kg 
AW-7009tiofluoresceina cz.d.a.S1 g51,63 
5 g207,40
25 g854,90
GY-7221benzoesan baru; baru benzoesan cz.; Ba(PhCOO)2; Ba(C6H5COO)2T10g133,20odczynnik pomocniczy w chemii cukrów
100g589,40
500g944,50
IH-0201siarkowodór roztwór w wodzie; H2S; 0,01 mol/lT10ml229,10trucizna! mierdzące!
100ml387,30
250ml598,00
IH-3559kwas fosforowy 90% - 95%; kwas ortofosforowy; H3PO4; 90% kwas fosforowy stężonyT500ml194,80100% kwas fosforowy droższy o 25%
1000ml298,40
6x1000ml1458,00
SE-4502etanolan sodu roztwór w etanolu; etoksylan sodu; etoksysód; sodu etanolan; etanolu sól sodowa; EtONa; NaOEt; C2H5ONaroztwory: od 10 do 300g/l; od 0,15 do 4,4 mol/lT10g119,00ceny w przeliczeniu na zawartoć suchego etanolanu sodu
silna zasada organiczna
50g159,10
100g204,50
300g465,60
500g693,20
2500g1874,00
HK-8905kwas fluorosulfonowy min 95%; FSO3HT100ml1290,00kaucja za opakowanie: 990 zł
500ml4380,00
1000ml6390,00
RG-4020chrysen; chryzen; chryseneS1 g45,10 
10 g368,10
100 g 
SM-14..odczynnik metalurgiczny; odczynniki do badania stali; mieszaniny do trawienia stali; odczynnik do badania makrostruktury stopów żelaza i stali oraz do ujawniania mikrostruktury stali
lista wszystkich odczynników zestawiona jest poniżej
T100 ml odczynnik Jacewicza,
Anczyca, Oberhoffera, Adlera, Fry, Nital, Pikral i inne
250 ml 
1000 ml 
SM-1401odczynnik JacewiczaT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1402odczynnik OberhofferaT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1403odczynnik AdleraT500 ml  
1000 ml 
2500 ml  
SM-1404odczynnik FryT500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1405Nital; NITAL-5 lub NITAL-8; odczynnik do badań staliT500 ml  
1000 ml 
2500 ml  
SM-1406PIKRAL; odczynnik do trawienia (do badań stali)T500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1415odczynnik Tuckera; odczynnik do badań staliT500 ml żrący!
toksyczny!
1000 ml 
2500 ml  
SM-1416odczynnik Heyna; odczynnik do trawienia (odczynnik metalograficzny)T500 ml  
1000 ml 
2500 ml 
SM-1418odczynnik Baumana; odczynnik do badań staliT500 ml żrący!
toksyczny!
1000 ml 
2500 ml  
BW-8302
[13472-45-2]
wolframian sodu; wolframian sodowy; sodu wolframian uwodniony; Na2WO4*2H2OT100 g  
500 g 
1000 g 
NJ-3917węglan magnezu; magnezu węglan MgCO3 (częciowo zasadowy) cz.d.a.N/S100 g80,73 
500 g248,15
1 kg 418,60
NJ-3947węglan magnezu; magnezu węglan; węglan magnezowy (niezasadowy) MgCO3 cz.d.a.N/S500 g982,40odczynnik może zawierać wodę krystalizacyjną (sól trójwodna)
1 kg1598,00
2,5 kg 
TT-0017ołowiu tlenek; tlenek ołowiawy; tlenek ołowiu(II); PbOS250 g48,19związek szkodliwy
500 g61,05
1 kg85,65
IA-0367kwas cytrynowyN1 kg10,45opakowania: worki PE
10 kg78,20
25 kg161,95
FF-0401disiarczek selenu; selenu dwusiarczek; siarczek selenu; selenu siarczek; SeS2 składnik szamponów przeciwłupieżowychN/S10g72,20odczynnik szkodliwy
100g507,80
1kg1973,50
5 kg7285,00
MH-9001Mieszanina Eschki (do oznaczania siarki) cz.d.a. (sp. cz.)S5 kg2962,00Zaw.:
MgO: 68-72%
Na2CO3+MgO: min. 99%
S: max. 0,005%
Cl: max. 0,01%
10 kg5054,90
25 kg9468,60
DM-7001niklu karbonylek; Ni(CO)4; nickel tetracarbonylT10 g odczynnik toksyczny!!! ciecz nisko wrząca; wydziela tlenek węgla CO (czad)
Opakowanie: butla stalowa (kaucja: 285 zł); opłata za wypożyczenie butli: 20 zł/m-c
450 g 
1 kg 
TH-1031toru azotan; azotan toru; toru (IV) azotan; Th(NO3)4*xH2O (x=3-6)T100 mg Substancja pod specjalnym nadzorem
250 mg 
500 mg 
TH-1032toru węglan; węglan toru; toru (IV) węglan; Th(CO3)2T100 mg Substancja pod specjalnym nadzorem
250 mg 
500 mg 
TF-0035miedzi siarczan; CuSO4*5H2O; siarczan miedziowy; miedzi (II) siarczan; siarczan miedzi (II) uwodniony (niebieski) cz.N/S100 g8,70pakowany w słoje lub worki PE
1 kg29,81
5 kg108,65
TF-0049miedzi siarczan bezwodny; CuSO4; siarczan miedziowy bezw.; miedzi (II) siarczanN/S500 g75,30 
1 kg95,80
5 kg397,40
GM-4622ceru siarczan; siarczan cerowy; ceru (IV) siarczan; Ce(SO4)2*4H2O cz.d.a.S100 g156,50 
500 g653,20
1 kg1143,00
EM-0330-10cyrkonu azotan uwodn.; azotan cyrkonu uwodniony; cyrkonu(IV) azotan uwodniony; Zr(NO3)4 * 5H2OT   
  
  
ED-6702azotan cyrkonylu uwodniony; oksyazotan cyrkonu; tlenoazotan cyrkonu; cyrkonu(IV) tlenek diazotan;
ZrO(NO3)2 * xH2O x=2-6
T10 g  
50 g 
100 g 
EM-0330-01cyrkonu azotan bezwodny; azotan cyrkonu; Zr(NO3)4T   
  
  
HP-8990wapń metaliczny cz.; Ca wapń metal 99%T100 g177,12 
500 g374,30
1 kg594,93
RG-8701niklu chlorek; chlorek niklawy; chlorek niklu (II); NiCl2*6H2O techn.N/S1 kg21,50 
5 kg91,20
10 kg167,10
EZ-6290aldehyd 4-etoksybenzoesowy; 4-etoksy-benzaldehydT10 g714,38
25 g1580,10
100 g4536,20
CE-3702chlorek allilu, allilu chlorek, 1-chloro-2-propen, CH2=CH-CH2-Cl, cz.T500 ml48,73K
1000 ml72,15
4 x 1000 ml227,52
od CW-0200 do CW-999wzorce amin kancerogennych czystość min. 97% (GC); aminy kancerogenne; aniliny; aminy aromatyczneT500 mg pakowane w fiolki z uszczlką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
1 g 
5 g 
od FG-0070
do FG-0599
wzorce węglowodorów aromatycznych czystość min. 97% (GC); węglowodory aromatyczneT500 mg pakowane w fiolki z uszczlką teflonową pod azotem (za dodatkową opłatą z septum)
1 g 
10 g 
TA-5601potasu siarczek; siarczek potasu K2S uwodnionyT100 g  
250 g 
500 g 
TA-5606potasu siarczek; siarczek potasu K2S bezwodnyT25 g  
100 g 
250 g 
TA-5731litu siarczek; siarczek litu Li2S uwodnionyT25 g  
100 g 
250 g 
TA-5732litu siarczek; siarczek litu Li2S bezwodnyT25 g  
50 g 
100 g 
88-3801keten; etenon; ok. 1% roztwór w cykloheksanieT10 ml331,70Przechowywać w niskiej temp. (-30 ºC)
Zawiera inhibitor, pod azotem
TOKSYCZNY
Skrajnie łatwopalny
100 ml1228,60
1000 ml 3219,50
88-3801keten; etenon; ok. 1% roztwór w dioksanieT100 ml Przechowywać w niskiej temp. (-30 ºC)
Zawiera inhibitor, pod azotem
TOKSYCZNY
Skrajnie łatwopalny
500 ml 
1000 ml 
RE-0221nonylofenol; p-"nonylo"fenol; p-nonylo fenol mieszanina izomerów; p-izo-nonylofenolT10 g8,90 
100 g28,50
500 g67,30
CS-1002kadmu siarczan; siarczan kadmuS1 g5,00 
250 g 
1 kg 
EU-19302-naftyloamina, beta-naftyloamina; 2-aminonaftalen
cz. do syntezy
T25 g w ofercie również odczynnik cz.d.a.
100 g 
500 g 
BE-4780tlenek berylu; berylu tlenek; berylu(II) tlenek; tlenek berylowy; beryllium oxide; BeON/S10 g  
100 g 
250 g 
CE-0910diizobutyloketon; diisobutylketone; 2,6-dimetylo-4-heptanonT25 ml119,10 
100 ml234,50
250 ml355,80
ND-4503dibutyloketon; 5-nonanon; dibutylketoneT10 ml  
25 ml 
100 ml 
GD-0338gal metaliczny; gallium; gal metal; Ga +99,99%; temp. topn. 30 ºC; low priceT125 g  
250 g 
1000 g 
GD-0345tlenek galu; galu tlenek; galu(III) tlenek; Ga2O3T100 g  
250 g 
1000 g 
FD-0841
[20816-12-0]
czterotlenek osmu; osmu(VIII) tlenek; tetratlenek osmu; osmu tlenek; osmu tetratlenek; osmu (VIII) tlenek; osmium tetroxide; osmium tetraoxide; OsO4T50 mg  
100 mg 
500 mg 
RC-5933chlorek cezu; cezu chlorek; CsClN/S10 g  
25 g 
100 g 
LA-0501wersenian sodowo-żelazowy; EDTA-Na,Fe(III)N/S25 g  
100 g 
250 g 
ND-9905kwas wersenowy; EDTA-H4S100 g  
250 g 
1 kg 
GA-1202chlorek trimetylosililowy; chlorotrimetylosilan; TMS-ClT10 ml  
25 ml 
100 ml 
HD-0001nadrenian amonu; NH4ReO4; amonu nadrenianS2,5 g140,94nadrenian do syntezy związków renu; do syntezy związków renoorganicznych
10 g397,85
25 g804,60
HA-4158kwas hialuronowy; hyaluronic acid; hyaluronan
dostępny jako roztwór wodny (także w postaci jałowej - aseptyczny)
L50 mg   
100 mg 
500 mg 
HA-4195hialuronian sodu; sodu hialuronian; hialuronian sodowy; kwas hialuronowy - sól sodowa; sól sodowa kwasu hialuronowego; sodium hyaluronateL50 mg  
250 mg 
500 mg 
SE-4021chlorek amonu; amonu chlorek; NH4Cl; sól amonowa kwasu solnego; techn.N5 kg31,40 
10 kg58,45
25 kg103,20
PF-6505antymonu siarczek; siarczek antymonu; pięciosiarczek antymonu; antymonu(V) siarczek(II); Sb2S5S100 g  
250 g 
500 g 
TA-9920N,N-dimetyloanilina; fenylodimetyloamina; dimetyloaminobenzen; Ph-N(Me)2; rozpuszczalnik do syntezT500 ml72,30 
1000 ml114,50
2500 ml228,00
NA-5059tlenosiarczek węgla; siarczek karbonylu; siarczek tlenek węgla, carbon oxide sulfide; karbonylu siarczek, carbonyl sulfide; COS; O=C=S; gaz
istnieje możliwoć przygotowania roztworów w takich rozpuszczalnikach jak:
czterochlorek węgla, heksan, chloroform, chlorek metylenu, eter dietylowy, toluen
T1 g833,50gaz w butli pod cinieniem (skroplony)
kaucja za butlę: 420 zł
wynajem butli: 29 zł/m-c netto
K
5 g1378,10
25 g2482,00
SS-0308dichlorek siarki; siarki dwuchlorek; chlorek siarki (II); SCl2; Cl-S-ClT100 g K
250 g 
500 g 
SS-0402monochlorek siarki; disiarki dichlorek; siarki jednochlorek; siarki monochlorek; S2Cl2 (SCl);
Cl-S-S-Cl
T100 g K
250 g 
500 g 
SE-0992eter difenylowy; eter fenylowy; difenylowy eter; difenylooksan; fenoksybenzen; fenyloksybenzen; diphenyl ether; Ph-O-PhT100 g9,74K
250 g20,28
500 g37,91
FS-5417
[85-85-8]
1-(2-pirydylazo)-2-naftol; PAN; wskaźnikT1 g209,83K
5 g385,46
10 g692,10
SC-7705selenian sodowy; selenian disodowy; sodu selenian(VI); NaSeO4 T10 g T
25 g 
100 g 
PL-3078benzaldehyd; benzaldehyde; fenyloformaldehyd; formylobenzen; Ph-CHOT10 ml K
500 ml 
1000 ml 
RB-0031skand metal; skand metaliczny; skand pierwiastkowy; Sc min. 99%N5 g  
25 g 
100 g 
TH-2099wanadu tlenek; wanadu pięciotlenek; wanadu pentatlenek; vanadium pentoxide; wanadu(V) tlenek(II); bezwodnik kwasu wanadowego; V2O5N25 g  
100 g 
250 g 
SC-0708selenu czterochlorek; czterochlorek selenu; tetrachlorek selenu; selenu tetrachlorek; SeCl4T10 g  
25 g 
100 g 
AR-1040acetylenek miedzi; miedzi acetylenek; acetylenek miedziawy; acetylenek miedzi(I); węglik miedzi; stabilizowana zawiesina w wodzie lub innym rozpuszczlniku (dioksan, THF, DMF); Cu2C2*H2ON100mg Uwaga: po wysuszeniu środek wybuchowy
wzorzec do analizy acetylenu
500mg 
10 g 
LF-0018fluorek litu; litu fluorek, LiFT25 g  
100 g 
250 g 
CC-1103cyny czterochlorek; czterochlorek cyny; chlorek cynowy; cyny(IV) chlorek; SnCl4 bezwodny; ciecz; dymiącyT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
PD-0545krzemian miedzi; krzemian miedziowy; miedzi(II) krzemian; CuSiO3 (*xH2O)T10 g  
100 g 
250 g 
TE-9803odczynnik Drabkina; Drabkin's reagent; zawiera cyjankiT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
TA-0944węglan baru; baru węglan cz. d. synt.T250 g  
500 g 
1 kg 
5 kg 
TZ-1419-25chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 25%
do wytwarzania ClO2 (dwutlenek chloru; ditlenek chloru)
T500 ml92,37 
1000 ml154,48
5 L346,03
20 L941,78
TZ-1419-80chloryn sodu, chloran(III) sodu; sodium chlorite; NaClO2; 80%T250 g  
500 g 
1 kg 
3 kg 
TZ-1419-28chloryn sodu; sodu chloryn; sodu chloran(III); chloran(3) sodu; sodium chlorite; NaClO2; roztwór 28-29%T500 ml  
1000 ml 
5 L 
20 L 
SH-5074antymon metal; SbT50 g  
100 g 
500 g 
1 kg 
ZR-9758kalces wsk.T5 g31,93 
10 g39,80
25 g89,14
100 g328,06
GE-0992czerń eriochromowa T wsk.T1 g10,95 
100 g79,58
500 g271,25
1 kg482,08
ZF-4407odczynnik EhrlichaT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
2500 ml 
GT-93051-bromonaftalenT10 ml  
25 ml 
100 ml121,94
500 ml421,63
BP-4642azotan ołowiawy; ołowiu (II) azotan; Pb(NO3)2T100 g  
500 g 
1 kg 
3 kg 
FT-9825fluorek amonu; NH4FT10 g  
100 g 
500 g 
1000 g 
NX-9769odczynnik KelleraT250 ml  
500 ml 
1000 g 
NL-5083płyn BouinaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NX-9055odczynnik SchweizeraT10 ml  
100 ml 
500 ml 
NC-0774płyn HaynesaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
FB-7118odczynnik MolishaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
ZA-8514płyn NessleraT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
KX-3307odczynnik FehlingaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
BB-6036odczynnik MarquisaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NS-0522odczynnik Duquenois'a (reakcja-test Duquenois'a)T10 ml  
100 ml 
500 ml 
KF-7792odczynnik TollensaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
NX-0049odczynnik GriessaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
ND-8006odczynnik MeckaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
TH-9151odczynnik LucasaT10 ml  
100 ml 
500 ml 
LC-1005odczynnik von UrkaT250 ml  
500 ml 
1000 ml 
GC-9064odczynnik Helliga; płyn Helliga (wsk.)T10 ml  
100 ml 
500 ml 
TU-9135azydek sodu; sodu azydek; triazotek sodu; trójazotek sodu; sodium azide; NaN3 cz.d.synt.T250 g  
500 g 
1 kg 
5 kg 
FM-2208azotek boru; boru azotek; boron nitride; BN; proszekT10 g  
100 g 
500 g 
NE-3721lumogalion; lumogallion; odczynnik do fluorymetrycznego oznaczania galu (Ga), glinu (Al) i innych metaliT400 mg  
1 g 
5 g 
25 g 
TA-7781oksycyjanek rtęci; tlenocyjanek rtęci; rtęci (II) cyjanek tlenek; mercury oxycyanide; mercury oxide cyanide; mercury (II) oxycyanide 33%; NC-Hg-O-Hg-CN; Hg2O(CN)2; stabilized by mercury cyanide 67%; extra pure
CAS: [1335-31-5]
T25 g  
250 g 
1 kg 
TA-7783cyjanek rtęci cz.d.a.; rtęci (II) cyjanek; mercury cyanide; mercury (II) cyanide; extra pure
CAS: [592-04-1]
T250 g  
500 g 
1 kg 
2,5 kg 
TH-1812ciecz referencyjna; ciecz kalibracyjna o gęstości 2,0 g/mlT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
PT-2325chloroplatynian potasowy; potasu chloroplatynian; heksachloroplatynian potasowy; potasu heksachloroplatynian (IV) cz.T500 mg  
1 g 
5 g 
10 g 
MP-1115eikonogen; kwas 4-amin-3-hydroksy-1-naftaleno-sulfonowyT1 g  
5 g 
25 g 
BE-1427
[11103-72-3]
czerwień rutenowa, ruthenium red; ruthenrot; tlenochlorek rutenowo amonowy; rutenu amonu tlenek chlorek; amonowo-rutenowy tlenochlorek; [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6T500 mg  
1 g189,31
5 g 
10 g 
UV-5594
[7803-55-6]
metawanadan amonowy; wanadan amonu; ammonium metavanadate; NH4VO3T1 g  
5 g 
25 g 
NA-6302zieleń kobaltowa; zieleń Rinmanna; cynkan kobaltu; tlenek cynkowo-kobaltowy; cobalt green; CoZnO2; CoO*ZnOT10 g198,47 
100 g305,13
250 g498,40
UI-9295węglik krzemu; silicon carbide; krzemowęgiel; krzemu węglik; proszek SiCT250 g  
1 kg 
3 kg 
AG-8813
[109-86-4]
2-metoksyetanol; 2-methoxyethanol; eter monometylowy glikolu etylenowego; CH3-O-CH2-CH2-OH; C3H8O2; cz.d.synt.T500 ml81,17 
1000 ml117,52
5000 ml481,20
FE-9026winian antymonylo-potasowy; antymonylu potasu winian; winian antymonylo-potasowy; C4H4KO7Sb*1/2H2O; cz.d.synt.T25 g69,40 
100 g134,93
250 g206,14
AT-1821fluoresceina lab.T100 g73,17 
250 g167,55
500 g302,96
SS-8041kwas salicylowy cz.; kwas o-hydroksybenzoesowy; C6H4(OH)COOHT250 g  
500 g 
1000 g 
AS-8042kwas acetylosalicylowy; kwas o-acetoksybenzoesowy; kwas 2-acetoksybenzoesowy; C6H4(OAc)COOHT100 g  
500 g 
1 kg 
TA-7001alkohol izoamylowy; 3-metylo-1-butanol; (CH3)2CHCH2CH2OHT100 ml  
500 ml 
1000 ml 
AR-0005woda królewska; aqua regia; mieszanina do roztwarzania złota i metali szlachetnych; dwuskładnikowaTkpl. 100 ml zestaw składa się z dwóch butelek; podano ilość preparatu po zmieszaniu obu składników
kpl. 250 ml 
kpl. 500 ml 
NI-5001pięciotlenek azotu; azotu pięciotlenek; azotu pentatlenek; bezwodnik azotowy; N2O5; do syntez
proponujemy również roztwory w nastepujących rozpuszczalnikach:
chloroform, czterochlorek węgla
T1 g204,60transport i magazynowanie w temp. -78 ºC
Preparat szybko się rozkłada!
10 g342,50
25 g593,10
GE-3257kwas jodowodorowy; jodowodór roztwór w wodzie; hydrogen iodide; hydriodic acid; HI (dawniej HJ); do syntez 40% (dostępne również w wyższej cenie roztwory do 65%)T500 ml  
1000 ml 
6 x 1000 ml 
OS-8802potasu nadjodan; nadjodan potasu; potasu jodan(VII); potasium periodate; KIO4; do syntezT10 g do chemii cukrów
25 g 
100 g 
CR-0062chromian srebra; srebra chromian (VI); Ag2CrO4T10 g249,35 
100 g962,10
250 g1579,80
CD-7021mrówczan glinu; glinu mrówczan; sól glinowa kwasu mrówkowego; Al(HCOO)3T25 g  
100 g 
250 g 
TA-3306woda eterowa; nasycony roztwór eteru dietylowego w wodzie; eter dietylowy r-r w wodzie (20 ºC); Et2O; C4H10O; (C2H5)2O cz.d.a.L100 ml229,12 
500 ml287,50
1000 ml393,45
ZN-8353chlorek cynku; dichlorek cynku; cynku (II) chlorek; dwuchlorek cynku; cynku dichlorek; ZnCl2 bezwodny zbrylony (bezw.) cz.d.synt.T500 g17,80 
1000 g24,15
18 kg218,70
CL-2044czterochlorek tytanu; tytanu czterochlorek; tetrachlorek tytanu; tytatanu(IV) chlorek; TiCl4 bezwodny (bezw.)T100 ml K
500 ml 
1000 ml 
FE-1045czteroboran sodu 10-wodny; sodu tetraboran kryst.; boraks; borax; tetraboran sodu; sodu czteroboran; Na2B4O7*10H2O cz. lub do fotografiiT500 g25,83 
1000 g32,95
4 kg106,50
GA-4026octan 2-butoksyetylu; 2-butoxyethyl acetate; 1-(2-acetoksyetoksy)-butan; C4H9OCH2CH2OAcT10 ml T
500 ml 
1000 ml 
ZJ-6514acetaldehyd; aldehyd octowy; etanal; odczynnik skroplony; CH3CHO
uwaga: przechowywać w lodówce
temp. wrz. ok. 20 st. C
T25 ml T
100 ml 
250 ml 
ZN-7083octan cynku; cynku octan uwodn.; octan cynku dwuwodny; Zn(OAc)2*2H2OT10 g11,60K
500 g15,38
1000 g21,40
CL-1744cyrkonu tetrachlorek; czterochlorek cyrkonu; cyrkonu czterochlorek; cyrkonu (IV) chlorek; ZrCl4 bezwodnyT25 g K
100 g 
250 g 
FZ-7108etyloamina; aminoetan; ethylamine; monoetyloamina; EtNH2; do syntez; roztwór 70%T100 ml28,46K
1000 ml112,35
5000 ml317,20
CU-2024izoheksan mieszanina węglowodorów; C6H14L500 ml K
1000 ml 
2500 ml 
RY-2092kwas masłowy; kwas butanowy; butyric acid; CH3CH2CH2COOH; C4H8O2
cuchnący!
T100 ml158,46K
500 ml273,97
1000 ml417,20
BV-0349kwas walerianowy; kwas pentanowy; kwas butylokarboskylowy; CH3CH2CH2CH2COOH; C5H10O2T100 ml K
250 ml 
1000 ml 
CD-1430kwas mrówkowy; kwas metanowy; kwas hydrokarboksylowy; kwas formylowy; formic acid; 99%; HCOOH
dostępny w stężeniach: 0,5%; 3%; 15%; 80%; 85% oraz innych na życzenie
T500 ml K
1000 ml 
10 L 
DR-9917
[999-97-3]
heksametylodisilazan; hexamethyldisilazane; (CH3)3Si-NH-Si(CH3)3T10 ml K
25 ml 
100 ml 
KX-0983indygokarmin barwnikT10 g K
100 g 
250 g 
DP-1257kwas amidosulfonowy; kwas aminosulfonowy; kwas amidosiarkowy; kwas aminosiarkowy; amid kwasu siarkowego; NH2-SO2-OH; H3SNO3T500 g K
1 kg 
2,5 kg 
RU-19091,3-dimetylonaftalen; 1,3-dimethylnaphthalene 99%T1 g K
10 g 
25 g 
CS-5271ind metal; indium; InT10 g K
50 g 
250 g 
SN-8479cez metal; cez metaliczny; cesium; caesium metal; CsT1 g K
5 g 
100 g 
SP-1608hafn metal; hafnium
proszek, kawałki, wióry, pręty
T1 g K
5 g 
10 g 
DE-5873węglan niklu bezwodny; niklu węglan bezwodny; węglan niklawy; niklu(II) węglan; cz.d.synt.; NiCO3; nickel carbonate anhydrousT100 g K
250 g 
500 g 
DE-5822węglan niklu uwodn.; węglan niklawy 6-wodny; nickel carbonate hydrate; nickel carbonate hexahydrate; NiCO3*6H2OT100 g K
250 g 
500 g 
DZ-2178
[557-19-7]
cyjanek niklu; cyjanek niklawy; cyjanek niklu(II); niklu(II) cyjanek; nickel cyanide; Ni(CN)2T100 g K
250 g 
500 g 
DX-0064
[14220-17-8]
cyjanoniklan potasowy; cyjanek niklawo-potasowy; niklu(II) dipotasu cyjanek; potassium nickel cyanide; potassium tetracyanonickelate; K2[Ni(CN)4]; K2Ni(CN)4T100 g K
250 g 
500 g 
PH-5041Odczynnik Clerici'ego; roztwór Clerici'ego; płyn Clerici'ego; Clerici solutions; ciecz o gęstości 4,25 g/ml (roztwór wodny o najwyższej gęstości)T100 ml TRUCIZNA!
K
250 ml 
1000 ml 
TY-0925octan talu; octan talawy; octan talu(I); talu(I) octan; thallium acetate; Tl(OAc); CH3COOTlT10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TC-5382czterochlorek ołowiu; ołowiu(IV) chlorek; lead tetrachloride; tetrachlorek ołowiu; chlorek ołowiowy; PbCl4T1 g2984,38WYBUCHOWE!
K
5 g6739,42
10 g9551,94
AE-5989brazilina; brazilin, ekstrakt naturalny z drzewa brazilwood; barwnik naturalnyT1 g794,26 
5 g2209,67
25 g6308,55
RH-5583jodometan; jodek metylu; iodomethane; methyl iodide; CH3IT100 ml K
250 ml 
1000 ml 
GZ-9016dijodometan; dwujodometan; jodek metylenu; methylene iodide; diiodomethane; CH2I2T10 ml K
25 ml 
100 ml 
ZE-2009balsam kanadyjski do mikroskop.T100 ml K
250 ml 
1000 ml 
VZ-5683olej wazelinowy, olej parafinowy wysokiej czysościT10 ml63,11K
250 ml85,37
500 ml148,90
1000 ml261,03
5 L510,42
TF-5138mrówczan talu; mrówczan talawy; mrówczan talu(I); talu(I) mrówczan; thalium(I) formate; Tl(OOCH); HCOOTlT10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TC-0984malonian talu; malonian talawy; malonian talu(I); talu(I) malonian; metanodikarboksylan talu(I); thallium malonate; Tl2CH2(COO)2T10 g TRUCIZNA!
K
25 g 
100 g 
TV-8832kwas węglowy; carbonic acid; H2CO3; roztwór wodny ok. 0,1-0,15%
dostępne także roztwory: 0,5%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15% (w przeliczeniu na bezwodnik)
T5 ml971,52K
100 ml2531,84
500 ml4811,79
SC-0071ortowęglan etylu; ortowęglan etylowy; czteroetoksymetan; tetraetoksymetan; tetraethyl orthocarbonate; ethyl orthocarbonate; tetraetyloxymethane; tetraethoxymethane; C(OEt)4T100 g ŁATWOPALNE!
K
250 g 
1000 g 
SA-0079ortowęglan metylowy; ortowęglan czterometylu; czterometoksymetan; tetrametoksymetan; ortowęglan metylu; methyl orthocarbonate; tetramethyl orthocarbonate; tetramethoxymethane; C(OMe)4T100 ml K
500 ml 
4000 ml 
DS-5008ortomrówczan etylu; ortomrówczan trójetylowy; ortomrówczan trójetylu; ortomrówczan trietylu; triethyl orthoformate; triethyloxymethane; triethoxymethane; CH(OEt)3T100 ml ŁATWOPALNE!
K
250 ml 
1000 ml 
EB-7738tlenek dysprozu; trójtlenek dysprozu; tlenek dysprozu (III); dysprosium oxide; Dy2O3T1 g  
5 g 
500 g 
GC-6104tlenek holmu; holmium oxide; tlenek holmu(III); Ho2O3; do badań paramagnetyzmuT1 g 
5 g 
250 g 
PU-7491tlenek europu; europu(III) tlenek; europium oxide; Eu2O3T1 g  
5 g 
500 g 
TM-6813
[1314-36-9]
tlenek itru; itru(III) tlenek itrowy; ytrium oxide; Y2O3T1 g 
5 g 
250 g 
KV-8815
[7440-69-9]
bizmut metal; bizmut metaliczny; bismuth; BiT10 g  
250 g 
2500 g 
TI-1176kadm metaliczny; cadmium; CdT100 g 
500 g 
2500 g 
CX-4327o-nitrofenol; 2-nitrofenol; 1-hydroksy-2-nitrobenzen; o-nitrophenol; C6H5NO2T10 g  
25 g 
500 g 
TFG-0217kwas siarkawy; kwas siarkowy(IV); kwas siarkowy(4); sulfurous acid; 8-10% r-r wodny; H2SO3T100 ml894,27
250 ml1275,08
500 ml1934,82
WA-8175
[120-51-4]
benzoesan benzylu; benzyl benzoate; C6H5COOCH2C6H5; C14H12O2T100 g  
500 g 
5 kg 
TI-0227N-bromosukcynoimid; N-bromoimid kwasu bursztynowego; N-bromosuccinimide; NBS; C4H4BrO2T100 g 
500 g 
2,5 kg 
WH-7435
[10450-59-6]
siarczan cerawy uwodn; siarczan ceru(III); Ce2(SO4)3*8H2OT1 g  
5 g 
500 g 
TY-0293chlorek rubidu; chlorek rubidowy; rubidu(I) chlorek; rubidium chloride; RbClT1 g 
5 g 
250 g 
WR-0027pinenomerkaptan (mieszanina izomerów); pinenemercaptan (mixture of isomers)T100 g  
500 g 
2,5 kg 
EK-1006
[544-92-3]
cyjanek miedziawy; cyjanek miedzi(I); miedzi(I) cyjanek; cuprous cyanide; CuCNT250 g Trucizna
1 kg 
10 kg1489,31
EK-1083
[143-33-9]
cyjanek sodowy; cyjanek sodu; sodu cyjanek; sodium cyanide; NaCN; cz.d.synt.T25 g  Trucizna!
1 kg 
25 kg 
EK-1146mieszanina cyjankowa do miedziowania elektrolitycznego; zaw. cyjanek miedziawy, cyjanek sodu, cyjanek potasu; CuCN + KCN + NaCNT100 g Trucizna!
1 kg 
10 kg1162,85
XT-5381
[99685-96-8]
fulleren C60; fullerene-C60; BuckminsterfullereneT500 mg  
2,5 g 
100 g 
WA-9522grafen proszek; graphene powder; nanopłytki; CT100 mg  
500 mg 
25 g 
XG-6750
[7782-41-4]
fluor; fluorine; F2T1 kg TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
2,5 kg 
30 kg 
XG-6781
[7664-39-3]
fluorowodór; fluorek wodoru; wodorek fluoru; hydrogen fluoride; HFT100 g TRUCIZNA!
2 kg 
25 kg 
XC-6821
[7637-07-2]
trójfluorek boru; boru(III) fluorek; fluorek borowy; boron trifluoride; BF3T250 g TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
1 kg 
8 kg 
DB-6049
[32248-43-4]
jodek samarawy; dwujodek samaru; dijodek samaru; jodek samaru(II); samaru(II) jodek; samarium iodide; SmI2; cz.d.synt.T1 g  
25 g 
250 g 
XV-8194
[7783-07-5]
selenowodór; wodorek selenu; selenek wodoru; hydrogen selenide; H2SeT100 g TRUCIZNA!
pakowane w butle pod ciśnieniem
2,5 kg 
10 kg 
TZ-0994
[17702-41-9]
dekaboran; czternastowodorek dziesięcioboru; decaborane; B10H14T10 g TRUCIZNA! ŁATWOPALNE!
25 g 
1 kg 
ZP-2067
[460-19-5]
dwucyjan; cyjan; dicyjan; nitryl szczawiowy; dwunitryl kwasu szczawiowego; oksalidinitryl; oksalonitryl; dicyane; cyane; NCCN; (CN)2T25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
może polimeryzować
1 kg 
5 kg 
TX-8548
[506-68-3]
bromocyjan; bromoformylonitryl; bromocyane; BrCNT10 g TRUCIZNA!
25 g 
1 kg 
KH-2509
[7783-09-7]
tellurowodór; tellan; telluran; hydrogen telluride; H2TeT25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
może polimeryzować
1 kg 
5 kg 
FS-2217
[1306-25-8]
tellurek kadmu; cadmium telluride; CdTeT10 g Szkodliwe!
25 g 
500 g 
KZ-6075
[7784-42-1]
arsenowodór; arseniak; arsyna; arsan; arsenek wodoru; wodorek arsenu; arsine; hydrogen arsenide; AsH3T25 g TRUCIZNA! SKRAJNIE ŁATWOPALNE!
pakowane w butle pod ciśnieniem
transport w suchym lodzie
250 g 
4,5 kg 
PH-8175
[75-60-5]
kwas kakodylowy; kwas dimetyloarsonowy; cacodylic acid; dimethylarsonic acid; (CH3)2As(O)OHT25 g TRUCIZNA!
100 g 
1000 g 
KZ-6081
[6131-99-3]
kakodylan sodu uwodn.; (CH3)2As(O)ONaT100 g TRUCIZNA!
500 g 
2,5 kg 
PH-9207
[7778-39-4]
kwas arsenowy roztwór wodny; kwas arsenowy(V); arsenic acid; H3AsO4T25 g TRUCIZNA!
100 g 
1000 g 
RE-2562
[36465-76-6]
kwas arsenawy roztwór wodny; kwas arsenowy(III); arsenous acid; H3AsO3T100 g TRUCIZNA!
250 g 
2,5 kg 
CN-5892
[1303-00-0]
arsenek galu; gallium arsenide; GaAsN25 g  
100 g 
1000 g 
YC-0048
[12031-63-9]
niobian litu; nioban litu; metaniobian litu; nioban litu; lithium niobate; lithium methaniobate; LiNbO3N100 g  
250 g 
2,5 kg 
UN-5007
[7440-17-7]
rubid metaliczny; rubid metal; rubidium; RbT25 g Wybuchowe w kontakcie z wodą! Zapala się na powietrzu!
100 g 
1000 g 
MV-2782
[81-88-9]
rodamina B; rhodamine B; tetraethylrhodamineN100 g  
250 g 
2,5 kg 
SX-4778
[1313-97-9]
tlenek neodymu; tlenek neodymu(III); neodymium oxide; Nd2O3T25 g 
100 g 
1000 g 
MG-0037
[12061-16-4]
tlenek erbu; ; tlenek erbu(III); erbium oxide; Er2O3 (różowy proszek)N100 g  
250 g 
2,5 kg 
PX-4784
[7440-00-8]
neodym metaliczny; neodym metal; neodymium metal; NdT25 g 
100 g 
1000 g 
DG-1592
[3599-32-4]
zieleń indocyjaninowa; indocyanine greenN100 mg  
500 mg 
25 g 
RE-22874
[9004-82-4]
Siarczan eteru laurylowego i sodu; sodium lauryl ether sulfate; SLES 70%T500 g 
2,5 kg 
10 kg 
TX-0045
[78-00-2]
czteroetylek ołowiu; tetraetyloołów; tetraethyllead; tetraethyl lead; TELN10 g  
100 g 
500 g 
RE-2274
[7440-16-6]
rod metal; rhodium; RhT500 mg 
5 g 
25 g 
CY-0227
[78-10-4]
ortokrzemian czteroetylowy; ortokrzemian tetraetylu; tetraethyl orthosilicateN250 ml  
1000 ml 
5 L 
BU-2910
[3153-26-2]
acetyloacetonian wanadylu; vanadyl acetylacetonateT25 g 
100 g 
500 g 
CZ-7727
[7727-18-6]
trójchlorek wanadylu; oksychlorek wanadu; oksychlorek wanadu (V); vanadium oxychlorideN25 g  
100 g 
500 g 
NH-8066
[7440-56-4]
german pierwiastkowy; german; germanium; GeT25 g 
100 g 
250 g 
LA-5816
nadksenian baru; baru nadksenian; kwasu nadksenowego sól barowa; barium perxenate; Ba2XeO6T250 mg  
500 mg 
1 g 
CS-0187
[75-83-2]
2,2-dimetylobutan; neoheksan; t-butyloetan; 2,2-dimethylbutane; neohexane; (CH3)3-CH2-CH3L1 g 
5 g 
250 g 
CT-1778
[67-66-3]
chloroform; trichlorometan; trójchlorometan; CHCl3N500 ml  
1000 ml 
25 L 
BU-6702
[493-52-7]
czerwień metylowaT10 g 
100 g 
500 g 
PP-8341
[333-20-0]
rodanek potasu; potasu rodanek; rodanek potasowy; tiocyjanian potasu; potassium rhodanide; potassium thiocyanate; KSCNN25 g  
500 g 
1 kg 
MW-5855
[13598-37-3]
ortofosforan jednocynkowy; monozinc orthophosphate; zinc dihydrogen orthophosphate; ZnH2PO4N5 g 
25 g 
100 g 
ET-4471
[12054-85-2]
siedmiomolibdenian szeœcioamonowy uwodn.; molibdenian amonu kryst.; ammonium heptamolybdate tetrahydrate; molybdic acid ammonium salt tetrahydrate; (NH4)6Mo7O24*4H2ON25 g  
500 g 
5 kg 
ET-7759
[13106-76-8]
molibdenian amonowy; molibdenian dwuamonowy; molibdenian diamonowy; ammonium molybdate; (NH4)2MoO4T100 g 
250 g 
2,5 kg 
PL-8274
tlenek antymonowo-rtęciowy; tlenek rtęciowo-antymonowy; piroantymonian rtęciowy; mercury pyroantimonate; cz.d.synt.; Hg2Sb2O7; 2HgO*Sb2O5T1 g6052,19 
5 g9807,73
25 g16295,40
MG-R085
[7785-70-8]
(+)-α-pinen; do syntez; C10H14N100 ml109,52
500 ml287,41
1000 ml446,17
MX-0037
[9002-89-5]
alkohol poliwinylowy; polihydroksyetylen; PVA; lab.; -[-CH2-CHOH-]nN100 g  
500 g 
5 kg 
RF-1182
[13718-66-6]
żelazian potasu; żelazian (VI) potasu; żelazian potasowy; żelazian (6) potasu; potassium ferrate (VI); K2FeO4; do syntezN1 g 
5 g 
25 g 
TA-5617
[142-61-0]
chlorek heksanoilu; chlorek kaproilu; caproyl chloride; C6H11ClO; CH3-(CH2)-COClT100 g  
500 g 
2,5 kg 
BC-6087
[98-88-4]
chlorek benzoilu; chlorek kwasu benzoesowego; chlorek kwasu benzenometanowego; chlorek kwasu fenylomrówkowego; chloroformylobenzen; benzoyl chloride; C6H5COCl; C7H5ClOT100 ml 
1000 ml 
10 L 
AI-1736
[100-44-7]
chlorek benzylu; α-chlorotoluen; fenylochlorometan; benzyl chloride; C6H5CH2Cl; C7H7ClT250 ml  
1000 ml 
25 L 
VK-0992
[100-39-0]
bromek benzylu; α-bromotoluen; fenylobromometan; benzyl bromide; C6H5CH2Br; C7H7BrT100 ml 
1000 ml 
5 L 
AI-1736
[107-10-8]
n-propyloamina; 1-aminopropan; propylamine; n-Pr-NH2; C3H9NT250 ml  
1000 ml 
25 L 
AK-5535
[109-73-9]
n-butyloamina; 1-aminobutan; butylamine; C4H9NH2; C4H11NT100 ml 
1000 ml 
5 L 
UN-1099
[50-81-7]
kwas askorbinowy; witamina C; (R)-3,4-dihydroksy-5-((S)-1,2-dihydroksyetylo)furan-2(5H)-on (izomery); kwas askorbowy; 2,3-didehydro-L-treo-heksono-1,4-lakton; 3-keto-L-gulofuranolakton; C6H8O6N250 g  
1000 g 
25 kg 
CS-5446
[463-71-8]
tiofosgen; fosgen siarkowy; chlorek tiokarbonylu; dichlorotioksometan; thiophosgene; CSCl2T100 ml 
500 ml 
2500 ml 

Objaśnienia:
K - możliwość kaucjonowania opakowań; GP = Grupa Pakowania
Uwaga: każdy odczynnik może być odważony i przygotowany według wskazówek Klienta (może to jednak oznaczać dodatkowy koszt).

*) Większość cen z powyższego cennika to ceny hurtowe (czyli dla zamówień powyżej 50-100 opakowań jednostkowych); jeśli na magazynie posiadamy detaliczną ilość odczynnika, to niekiedy przedstawione ceny mogą być zastosowane dla zamówień detalicznych. Wszystkie ceny na naszych stronach mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Większość cen jest ważna do wyczerpania się zapasów magazynowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen - w celu uzyskania aktualnej ceny prosimy zawsze o kontakt e-mail.

**) użyte nazwy handlowe odczynników, polimerów i stopów zarejestrowane jako znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów prawnych, które dokonały skutecznej rejestracji znaku towarowego w Polsce, Unii Europejskiej lub w innym kraju; użycie cudzego znaku towarowego oznacza jedną z dwóch możliwości: oferowany produkt jest oryginalnym produktem opatrzonym znakiem towarowym producenta lub też oferowany jest zamiennik o zbliżonych cechach jakościowych lecz nie będący wyrobem posiadacza znaku towarowego; w tym drugim wypadku wyraźnie wskazujemy w ofercie, że produkt nie jest oznaczony cudzym znakiem towarowym.

WSZYSTKIE PODANE CENY DOTYCZĄ WERSJI EKONOMICZNEJ DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

Centrum Odczynników Chemicznych
UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o.

nasze motto: Nic co chemiczne nie jest nam obce!

ODCZYNNIKI CHEMICZNE WYSOKIEJ JAKOŚCI
Większość odczynników jest wytwarzana w Polsce, w laboratoriach współpracujących z UQF.
Na zlecenie Klienta możemy sprowadzić lub wykonać prawie wszystkie
odczynniki dostępne w handlu lub literaturze fachowejCentrum Odczynników Chemicznych UQF we Wrocławiu oferuje polskie odczynniki chemiczne do badań i edukacji. Dodatkowo sprowadzamy specjalistyczne chemikalia zagraniczne (import) w niskich cenach. Oferujemy tanie odczynniki zaawansowane (produkcja/handel) m.in. reagenty do syntezy, surowce farmaceutyczne i kosmetyczne, mieszaniny, wzorce i chemikalia wykonywane na zlecenie, związki toksyczne, toksyny, związki śmierdzące, niebezpieczne, wycofane z masowej produkcji, wzorce substancji rakotwórczych, wzorce barwników tekstylnych, związki organiczne, sole, kwasy, zasady, polimery, ciekłe metale, stopy metali, rzadkie metale, metale szlachetne, metale egzotyczne oraz wszystkie inne istniejące odczynniki... Dodatkowo oferujemy odpłatne doradztwo z zakresu chemii.
Kupując nasze produkty nasi Klienci wspierają działalność dobroczynnš, gdyż aż do 10% dochodu spółki UQF przekazujemy jako darowiznę na realizację misji fundacji IP.


Przyjmujemy do oczyszczenia odczynniki przeterminowane, które po kontroli i procesie regeneracyjnym są znów doskonałym do użycia produktem. Przeterminowane odczynniki przyjmuje nasz skup odczynników przeterminowanych - zapytania proszę kierować na poniższy e-mail wraz ze spisem odczynników (ilość, jakość, opakowanie).

Skupujemy (oferta Kupię) złom metali rzadkich oraz związki metali i pierwiastków: tantal, ren, rod, ruten, wolfram, osm, iryd, samar, cez, cer, neodym, niob, gal, rubid, stront, german, tal, itr, ind, cyrkon, skand, hafn, selen i inne pierwiastki i odczynniki (ilości nawet od 1g). Zapytania dotyczące skupu odczynników wraz z informacjami o ilości, czystości i postaci w/w surowców prosimy wysyłać na nasz adres kontaktowy.

Dostarczamy odczynniki i chemikalia na terenie całego kraju oraz za granicę. Po wyprodukowaniu odczynnika, dostawa na terenie kraju jest realizowana zwykle w ciągu 1 dnia roboczego za pośrednictwem poczty kurierskiej lub spedycji. Dostawa na terenie dużych miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Szczecin, Katowice, Gliwice i aglomeracja śląska, Lublin, Kielce, Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Bielsko-Biała, Koszalin) możliwa jest także w soboty (dokładne dane na życzenie). Istnieje możliwość innych form dostawy (przesyłka konduktorska, kurier umyślny itd.). Na terenie Wrocławia i okolic możliwe szybkie dostawy także w niedzielę.


wspieramy:

FORUM NAUKI POLSKIEJ


Copyright © UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o. 1999-2017 | POLSKIE CHEMIKALIA I ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Fabryka Odczynników Chemicznych, Wrocław, Polska